Statusoversikt for Merchant Center

Denne siden gir statusinformasjon om tjenestene som er en del av Merchant Center. Kom tilbake hit for å se gjeldende status for tjenestene som står oppført nedenfor. Hvis du opplever et problem som ikke står oppført her, kan du kontakte brukerstøtten. Finn ut mer om hva som legges ut på denne oversikten, på denne siden med vanlige spørsmål. Gå til https://support.google.com/merchants for å få mer informasjon om disse tjenestene.
18. juni
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Content API for Shopping
Merchant Center
Innmatinger